contact

Contact en Informatie

Wil je een afspraak maken, heb je vragen of opmerkingen? 

Neem gerust contact op

Het streven is om jouw bericht binnen 1-2 werkdagen te beantwoorden. Heb je na die tijd nog geen reactie? Kijk dan even of de mail misschien in de spambox terecht is gekomen.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Praktijk de Verbinding - M. Brouwer

E: [email protected]
T: 06-53881271
W: www.praktijk-deverbinding.nl

KvK-nummer: 66689848
BTW-ID: NL002307259B17
BIG-nummer: 19921459903Praktijkadres:
Giraffeweg 10

1338 EG Almere
(pand van GAIA House of Yoga)


Openingstijden

Algemene openingstijden:

  • Maandag: 9.30-17.00 uur
  • Dinsdag: gesloten
  • Woensdag: gesloten
  • Donderdag: gesloten
  • Vrijdag: 9.30-17.00 uur
  • Zaterdag: gesloten
  • Zondag: gesloten

GAIA House of Yoga

Voor verschillende soorten yoga, waaronder zwangerschapsyoga, mommy&me yoga en kinderyoga verwijs ik door naar GAIA House of yoga

Hummingbird Acupunctuurpraktijk

Voor acupunctuur (ook bij kinderwens en zwangerschapsklachten) verwijs ik door naar Hummingbird Acupunctuurpraktijk

Algemene Voorwaarden

1.0 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Praktijk de Verbinding; opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende aanvraag/offerte voor het uitvoeren van alle door Praktijk de Verbinding aangeboden diensten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van Praktijk de Verbinding. 

1.3 Alle opdrachten en diensten worden uitgevoerd onder de beschreven voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Praktijk de Verbinding schriftelijk is bevestigd.

1.4 Alle door Praktijk de Verbinding verstrekte stukken, zoals offertes, readers, adviezen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door de klant zonder voorafgaande toestemming van Praktijk de Verbinding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

1.5 De klant verklaart gebruik te maken van de diensten van Praktijk de Verbinding voor eigen persoonlijke ontwikkeling en gebruik. Het is niet toegestaan om de verkregen informatie vanuit de diensten van Praktijk de Verbinding te delen en/of de overgedane kennis over te brengen op anderen, op welke wijze dan ook. 

1.6 De klant verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een opdracht wordt gegeven aan Praktijk de Verbinding van welke aard ook.

 

2.0 Offertes/Aanvragen

2.1 Alles uit opgestelde offerte/aanvragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend totdat de klant en Praktijk de Verbinding schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel de betaling is voldaan.

2.2 De prijzen in de offertes/aanvragen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten

2.3 Alles in de aangeboden offertes/aanvragen is onder voorbehoud van schrijf- en/of drukfouten

2.4 Praktijk de Verbinding heeft te allen tijde en in alle denkbare situaties het recht wijzigingen toe te passen in het gestelde tarief voor de betreffende diensten.

 

3.0 Betaling

3.1 Betaling door de klant voor alle diensten van Praktijk de Verbinding dienen binnen 7 dagen na de bevestigingsdatum van de betreffende dienst plaats te vinden op de bankrekening van Praktijk de Verbinding. 

3.1.1 Betaling door de klant voor deelname aan een groepscursus dient binnen 7 dagen, dan wel voor aanvang van de betreffende groepscursus plaats te vinden op de bankrekening van Praktijk de Verbinding.

3.2 Bij betaling gaat de klant te allen tijde akkoord met de door Praktijk de Verbinding opgestelde Algemene Voorwaarden. 

 

4.0 Annuleren en/of wijzigen van de aanvraag/opdracht

4.1 Annulering van de aangevraagde dienst van Praktijk de Verbinding is mogelijk per schrift of per e-mail aan Praktijk de Verbinding, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

4.1.1 Annulering van aanvragen/opdrachten in 1 op 1 verband welke plaatsvind tot 24 uur voor aanvang van de afspraak: er wordt door Praktijk de Verbinding 100% van het totale tarief aan de klant gerestitueerd.  Indien de betaling nog niet is voldaan, komt de betalingsplicht te vervallen.

4.1.2 Annulering van aanvragen/opdrachten in 1 op 1 verband welke plaatsvind binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak: er wordt door Praktijk de Verbinding 50% van het totale tarief aan de klant gerestitueerd. Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is de klant verplicht 50% van de betaling te voldoen volgens de in artikel 3.0 beschreven betalingsvoorwaarden.

4.1.3. Annulering van aanvragen/opdrachten in groepsverband welke plaatsvind tot 2 weken voor aanvang van de (eerste) groepsbijeenkomst: er wordt door Praktijk de Verbinding 100% van het totale tarief aan de klant gerestitueerd.  Indien de betaling nog niet is voldaan, komt de betalingsplicht te vervallen.

4.1.4. Annulering van aanvragen/opdrachten in groepsverband welke plaatsvind tot 1 week voor aanvang van de (eerste) groepsbijeenkomst: er wordt door Praktijk de Verbinding 50% van het totale tarief aan de klant gerestitueerd. Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is de klant verplicht 50% van de betaling te voldoen volgens de in artikel 3.0 beschreven betalingsvoorwaarden.

4.1.5. Annulering van aanvragen/opdrachten in groepsverband welke plaatsvind binnen 1 week voor aanvang van de (eerste) groepsbijeenkomst, hieronder vallen ook afmeldingen van één van de bijeenkomsten ten tijde van de cursus: er wordt door Praktijk de Verbinding geen bedrag meer aan de klant gerestitueerd. De klant heeft de plicht 100% van de betaling te voldoen volgens de in artikel 3.0 beschreven betalingsvoorwaarden.

4.1.5.1. Bij het missen van een groepsbijeenkomst van de klant, met of zonder afmelding van de klant, heeft de klant geen recht op het inhalen van de gemiste bijeenkomst en/of in welke andere vorm dan ook een tegemoetkoming in kosten of anderszins tegemoetkomingen. 

4.2. Wijzigingen en/of annuleringen van een dienst door Praktijk de Verbinding zijn te allen tijde toegestaan, ongeacht de reden. 

4.2.1. In geval van annulering van de dienst door Praktijk wordt door Praktijk de Verbinding 100% van het totale tarief aan de klant gerestitueerd.  Indien de betaling nog niet is voldaan, komt de betalingsplicht te vervallen.

4.3. Indien restitutie genoodzaakt is, vindplaats deze plaats binnen 14 dagen na annulering.

4.4. Wijzigingen en/of annuleringen bindt Praktijk de Verbinding niet, hieraan kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend.

 

5.0 Privacy

5.1. Persoonsgegevens van de klant worden door Praktijk de Verbinding niet opgeslagen, met uitzondering van de voorletter en achternaam van de klant op de factuur.

5.2 Persoonsgegevens worden nooit door Praktijk de Verbinding met derde gedeeld.

5.3 Zowel Praktijk de Verbinding als de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

6.0 Aansprakelijkheid

6.1 Praktijk de Verbinding is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade of anderszins (negatieve) gevolgen, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van bewezen eigen opzet of grove schuld. 

 

7.0 Slotbepaling

7.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk de Verbinding